Oferta Kancelarii Adwokackiej

W ramach działalności Kancelaria zajmuje się:

 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • sporządzaniem opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
 • przygotowywaniem projektów umów oraz pomocą w negocjowaniu i konsultowaniu kontraktów handlowych
 • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Dubienieckiego zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego Kraju oraz prowadzi stałą reprezentację przed Sądami Powszechnymi i Organami Administracji Publicznej w następujących sprawach:

Prawo karne

 • Reprezentacja interesów klienta w postępowaniu karnym wiąże się z działalnością Kancelarii we wszystkich stadiach procesu karnego, a więc od wszczęcia postępowania przygotowawczego do uzyskania prawomocnego wyroku.
  Podstawą reprezentacji klienta jest udzielenie przez niego pełnomocnictwa w konkretnej sprawie oraz odbycie wstępnej rozmowy co do nakreślenia linii obrony.

Prawo cywilne, handlowe, gospodarcze

 • tworzenie spółek
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek
 • umowy związane z obrotem handlowym
 • prawo o zamówieniach publicznych
 • szeroko rozumiane umowy cywilnoprawne
 • wykonywanie audytu prawnego dla przedsiębiorców

Prawo pracy

 • umowy o pracę
 • układy zbiorowe pracy
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • regulaminy pracy i wynagradzania
 • pracownicze spory zbiorowe
 • szkolenia w zakresie prawa pracy dla wydziałów kadr

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o alimenty

Prawo administracyjne

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń wydawanych przez organy administracji publicznej
 • wizy, zgody i zezwolenia na pracę w RP dla cudzoziemców