Prawnicy Kancelarii Adwokackiej

Marek Dubieniecki

Adwokat — Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

  • Języki:
    • rosyjski
  • Specjalizacja:
    • prawo karne
    • prawo cywilne
    • prawo pracy